Bảo đảm hậu cần trong Chiến dịch Hồ Chí Minh

Kết hợp tại chỗ và cơ động, phân cấp và vượt cấp

Đoàn xe vận tải vượt Trường Sơn bảo đảm cho Chiến dịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu.

Công tác bảo đảm hậu cần trong chiến dịch Hồ Chí Minh được tiến hành trong bối cảnh lịch sử đặc biệt. Sau những thắng lợi to lớn ở Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung, khí thế quyết chiến, quyết thắng của toàn quân, toàn dân ta dâng lên rất cao, quyết tâm dồn sức cho giải phóng miền Nam. Thế và lực của địch giảm, tinh thần suy sụp, hoang mang; chúng vội vã rút khỏi Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung, co cụm về tổ chức tuyến phòng thủ Sài Gòn. Tuyến vận tải chiến lược của ta từ hậu phương lớn miền Bắc vào hậu phương chiến dịch được nối liền, tạo điều kiện thuận lợi cho hậu cần chiến dịch.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác bảo đảm hậu cần cho chiến dịch cũng gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Ta phải bảo đảm phương tiện vận tải để cơ động nhiều quân đoàn, nhiều binh khí kỹ thuật và khối lượng lớn vật chất hậu cần từ hậu phương miền Bắc, hậu phương chiến trường vào bảo đảm cho chiến dịch đúng thời gian quy định. Trong khi đó điều kiện lực lượng, phương tiện vận tải có hạn; tuyến vận tải xa, địa bàn rộng với nhiều vùng sình lầy, sông rạch, cầu cống, thời gian chuẩn bị ngắn. Tính chất bảo đảm đa dạng vì chiến dịch có quy mô lớn chưa từng có, với nhiều quân, binh chủng tham gia… Có thể nói trong suốt 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, chưa bao giờ hậu cần chiến dịch có nhiệm vụ nặng nề như vậy.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm đầy đủ kịp thời các mặt hậu cần cho chiến dịch toàn thắng, hậu cần chiến dịch đã đề ra những chủ trương, biện pháp đúng đắn, cùng với công tác chỉ huy, chỉ đạo chặt chẽ và linh hoạt, với quyết tâm vượt mọi khó khăn, nên chỉ trong thời gian ngắn (22 ngày), hậu cần chiến dịch đã chuẩn bị tốt các mặt, bảo đảm cho chiến dịch thắng lợi.

Bộ chỉ huy chiến dịch chỉ đạo thu tất cả các loại đạn pháo sử dụng được ở các kho hậu phương chiến lược và các kho của các chiến trường Tây Nguyên, miền Trung cho chiến dịch. Hậu cần các quân đoàn đã giành thắng lợi ở Tây Nguyên, miền Trung khi cơ động vào chiến trường phải mang theo toàn bộ vật chất cần thiết cho chiến đấu, kể cả chiến lợi phẩm có thể sử dụng được. Các quân đoàn, quân chủng, binh chủng từ hậu phương cơ động vào chiến trường, phải mang theo đủ cơ số đạn cần thiết cho chiến đấu. Kết quả, các lực lượng chiến đấu, hậu cần các cấp vận chuyển từ hậu phương vào phục vụ chiến dịch hơn 20.300 tấn vũ khí, vật chất hậu cần, đồng thời huy động hàng chục nghìn tấn vũ khí, đạn dược, vật chất chiến lợi phẩm và vật chất trong nhân dân. Tổng khối lượng vật chất huy động cho chiến dịch đạt 101% kế hoạch. Có thể nói, hậu cần Chiến dịch Hồ Chí Minh thực sự là hình ảnh sinh động của hậu cần chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, toàn dân đánh giặc, toàn dân làm công tác hậu cần.

Bảo đảm cho Chiến dịch Hồ Chí Minh, lực lượng hậu cần đã dốc toàn lực các tuyến, cả sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc và sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân vùng mới giải phóng. Hậu cần chiến dịch đã giải quyết tốt mối quan hệ giữa huy động lực lượng vật chất tại chỗ và cơ động từ hậu phương, phía sau tới, giữa phân cấp và vượt cấp, giữa dự trữ và vận chuyển, chú trọng hậu cần tại chỗ. Hậu cần chiến dịch đã dựa chắc vào thế trận hậu cần tại chỗ (hậu cần B2), nên tạo được thế bảo đảm hậu cần vững chắc. Trên cơ sở đó tổ chức lực lượng hậu cần cơ động đáp ứng được yêu cầu của tác chiến khẩn trương với nhiều hình thức chiến thuật, thọc sâu đột phá nhanh vào dinh lũy cuối cùng của địch, đồng thời thực hiện bảo đảm theo phân cấp và vượt cấp một cách hợp lý.

Thực tế cho thấy, lực lượng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh gồm nhiều quân đoàn, mỗi quân đoàn đều có các căn cứ hậu cần triển khai bảo đảm cho lực lượng của quân đoàn tác chiến. Giải quyết vấn đề này, hậu cần chiến lược đã tổ chức tốt lực lượng, một mặt trực tiếp bảo đảm cho các đơn vị hành quân vào chiến trường, mặt khác chi viện lực lượng, phương tiện, vật chất vượt cấp cho một số đơn vị tác chiến theo yêu cầu.

Những bài học thành công về huy động vật chất, phương thức bảo đảm vật chất hậu cần-kỹ thuật trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cần được tiếp tục nghiên cứu vận dụng, phát triển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đại tá Đỗ Đắc Yên

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: