Cội nguồn sức mạnh Việt Nam

Ngày toàn thắng 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử. Đó là sự kết thúc, là dấu chấm hết của cuộc trường chinh mười nghìn ngày từ 1945 đến 1975 của nhân dân Việt Nam chiến đấu để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Như vậy, trong thế kỷ XX, nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kỳ tưởng như không thể làm nổi, đó là “một nước nhỏ mà đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ”. Đây là một huyền thoại, là Đa-vít bé nhỏ thắng Gô-li-át to lớn, là “châu chấu đá xe” trong câu ca dao cổ.

Xe tăng quân giải phóng trên đường phố Sài Gòn ngày 30-4-1975- Ảnh tư liệu

Vậy nhân dân Việt Nam tìm đâu ra sức mạnh để làm nên chuyện thần kỳ ấy? Cội nguồn sức mạnh Việt Nam là ở đâu?

Muốn giải đáp câu hỏi này, phải nhìn vào chiều sâu, bề dày lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Trải qua quá trình lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên một nền văn hóa dân tộc mà hạt nhân là chủ nghĩa yêu nước.

Chính nhờ sức mạnh của nền văn hóa ấy mà dưới ách đô hộ hơn một nghìn năm của phong kiến phương Bắc, dân tộc Việt Nam không hề bị đồng hóa.

Chính nhờ sức mạnh của nền văn hóa ấy mà trong một nghìn năm độc lập mở đầu bằng chiến công oanh liệt của người anh hùng dân tộc Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, dân tộc Việt Nam đã giữ vững nền độc lập suốt một nghìn năm, chỉ bị gián đoạn 20 năm do cuộc xâm lược của quân Minh.

Trong suốt kỷ nguyên một nghìn năm độc lập ấy, dân tộc Việt Nam đã phải bao phen chiến đấu để giữ vững nền độc lập đã giành được. Hết nhà Lý đánh giặc Tống, đến nhà Trần đánh giặc Nguyên Mông, đến Lê Lợi khởi nghĩa đuổi giặc Minh, rồi đến Quang Trung đuổi giặc Thanh. Đặc biệt trong thế kỷ XIII, dân tộc Việt Nam đã ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông là đội quân xâm lược mạnh nhất thế giới thời bấy giờ, đã từng chinh phục nhiều dân tộc từ Á sang Âu, từng xâm chiếm nước Trung Hoa to lớn, vậy mà ba lần đến xâm lược Việt Nam là ba lần thất bại.

Cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam, trước hết là nền văn hóa dân tộc mà hạt nhân là chủ nghĩa yêu nước, là ý chí độc lập tự chủ. Lý Thường Kiệt đã có câu thơ:Nam quốc sơn hà, nam đế cư”, có thể coi đây là Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên. Bác Hồ đã ra Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 và Bác đã nêu cao chân lý: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Nhưng lịch sử đã chứng tỏ chỉ có lòng yêu nước, tuy rằng đó là rất căn bản, rất quan trọng, nhưng chưa đủ. Nhiều cuộc khởi nghĩa, nhiều cuộc chiến tranh ái quốc bị dìm trong biển máu.

Vậy dân tộc Việt Nam phải có một nguồn sức mạnh nào nữa để có thể đánh thắng kẻ thù xâm lược mạnh hơn mình gấp bội?

Nguồn sức mạnh ấy là nghệ thuật đánh giặc độc đáo, là học thuyết quân sự Việt Nam được hình thành từ Hịch tướng sĩ đến Bình Ngô đại cáo: “Lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”, “lấy ít địch nhiều”, “lấy nhỏ thắng lớn”. Di sản quân sự quý báu này của ông cha ta để lại, đến thời đại Hồ Chí Minh thì được phát triển vượt bậc thành Học thuyết Quân sự Việt Nam trong thời đại mới.

Học thuyết ấy đã giải quyết thành công một vấn đề cốt lõi hầu như một nghịch lý là “nước nhỏ đánh thắng đế quốc to”, “lấy nhỏ thắng lớn”, “lấy yếu đánh mạnh”, “lấy ít địch nhiều”.

Xưa kia, ông cha ta chống kẻ thù xâm lược lớn mạnh nhưng cùng một phương thức sản xuất nông nghiệp. Còn thế kỷ XX, đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ là những nước đế quốc có nền công nghiệp hiện đại, có quân đội được trang bị hiện đại bậc nhất.

Hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đều là những cuộc chiến tranh không cân sức, bởi ta phải đối đầu với những tên đế quốc sừng sỏ và phần thắng đã thuộc về nhân dân ViệtNam. Nguyên nhân do đâu? Đó là do trong thời đại ngày nay, nhân dân Việt Nam có đường lối cách mạng, đường lối chính trị quân sự đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Trên cơ sở đường lối cách mạng của Đảng, chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam được phát huy mạnh mẽ đến mức cao nhất, trở thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Nghị lực sáng tạo, tài thao lược, trí tuệ Việt Nam, Học thuyết Quân sự Việt Nam được phát triển vượt bậc đưa đến những thắng lợi vẻ vang trong quá trình cách mạng từ khi có Đảng. Đó là Tổng khởi nghĩa tháng Tám, Điện Biên Phủ và mùa Xuân 1975 đại thắng.

Thiên anh hùng ca thắng Pháp, thắng Mỹ vang vọng mãi mãi trên non sông đất nước ta, vang vọng mãi mãi trong tâm hồn các thế hệ người Việt Nam, vang vọng mãi mãi trong tâm trí nhân loại tiến bộ trên thế giới.

Về những nhân tố tạo thành sức mạnh Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến thần thánh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nói:

“Nền văn hóa Việt Nam, đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng, học thuyết quân sự Việt Nam độc đáo, sáng tạo không ngừng phát triển là sức mạnh của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh”(*)

Ngày nay, bước vào thế kỷ XXI, dưới ngọn cờ tất thắng của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước và trí tuệ Việt Nam, nhân dân ta nhất định sẽ lập được những thành tích mới trong công cuộc Đổi mới, đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững, tiến lên sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn, như trước đây trong thế kỷ XX từng là một nước thuộc địa trở thành một nước đi tiên phong trong phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Trung tướng HỒNG CƯ
—————-

(*) Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Hồi ức Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng-NXB Chính trị Quốc gia-Hà Nội năm 2000 – trang363

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: