Đặc công đánh “dọn đường”

Trung tuần tháng 4-1975, các quân đoàn chủ lực của ta từ năm hướng thần tốc tiến vào vị trí xuất phát tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Để bảo đảm cho các mũi tiến công đánh thắng, nhanh gọn, Bộ Tổng chỉ huy chiến dịch ra lệnh cho các trung đoàn, tiểu đoàn đặc công triển khai chiếm lĩnh các khu vực trọng yếu, đánh chiếm các vị trí then chốt.

Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sác được giao nhiệm vụ tấn công diệt giang thuyền, thủy đội ngụy dọc sông Lòng Tàu; phối hợp với bộ đội chủ lực đánh chiếm khu Nhà Bè-cơ sở nhiên liệu chiến lược của địch.

Trung tâm 116 đánh đuổi quân địch, đập tan âm mưu phá cầu trên xa lộ Sài Gòn, xa lộ Biên Hòa, quét sạch địch trên sông Đồng Nai, yểm trợ Quân đoàn 2 tiến thẳng vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập.

Trung đoàn 113 đánh tiêu diệt quân địch, giữ cầu Gềnh, cầu Mới. Trung đoàn 105 đánh giữ cầu Bình Phước, Bến Cá, cầu Xóm Mới, Rạch Cát… dẫn đường cho Quân đoàn 1 tiến công Bộ Tổng tham mưu ngụy, bộ tư lệnh các binh chủng và Đài phát thanh Quán Tre, mở cửa thọc vào Tân Sơn Nhất, dẫn đường cho Quân đoàn 3 đánh chiếm sân bay.

Trung đoàn 117 đánh chiếm căn cứ liên quân biệt động ngụy ở Tân Tạo-Vĩnh Lộc, dẫn đường cho Sư đoàn 9 thuộc Bộ Tư lệnh Miền thọc sâu đánh chiếm trạm ra-đa Phú Lâm. Trung đoàn còn đánh chiếm cầu Nhị Thiên Đường, bảo đảm cho chủ lực ta đánh chiếm Tổng nha cảnh sát ngụy, làm chủ các quận 6, 8, 9.

Lữ đoàn biệt động 316, Bộ Tư lệnh Miền đánh chiếm biệt khu thủ đô ngụy và hỗ trợ quần chúng vũ trang nổi dậy đánh chiếm chi khu hành chính-quân sự các quận 5, 10, 11.

Các đội đặc công biệt động D80, 328, 320, 331 bất ngờ đột kích chiếm trại Phù Đổng và diệt các đội quân bảo vệ Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu ngụy; phối hợp với Tiểu đoàn 4 đặc công thành và Trung đoàn Gia Định đánh chiếm trung tâm huấn luyện Quang Trung; chiếm giữ hệ thống cầu Trung An và đánh mở đường hướng bắc sân bay, đột nhập Tân Sơn Nhất, đưa phái đoàn quân sự của ta ở trại Đa-vít ra ngoài khu vực chiến sự.

Các đơn vị đặc công phối hợp Tiểu đoàn 4 Thủ Đức đánh giữ cầu Rạch Chiếc và các cầu trên xa lộ; bảo đảm cho bộ đội chủ lực ta tiến công Bộ tư lệnh căn cứ hải quân Vũng Tàu, đài phát thanh-truyền hình của địch.

Lực lượng Z10 đặc công ở hướng nam đánh chiếm cảng Rạch Dừa, chiếm giữ các cầu trên lộ 15 vào thị xã Vũng Tàu, bảo đảm cho Sư đoàn 3 và Quân đoàn 2 tiến công giải phóng Bà Rịa-Vũng Tàu; hỗ trợ quần chúng vũ trang nổi dậy diệt tề ngụy.

Bộ tư lệnh chiến dịch và Bộ chỉ huy B2 kịp thời yêu cầu Binh chủng Đặc công nhanh chóng bố trí lực lượng bảo đảm an toàn địa bàn triển khai thế trận chiến dịch tiến công giải phóng Sài Gòn. Bộ đội Đặc công đã thực hiện xuất sắc chủ trương đập tan “độc thủ” của địch hòng phá sập các cầu cống, cản trở tốc độ tiến công của ta, góp phần để Chiến dịch Hồ Chí Minh giành thắng lợi trọn vẹn.

NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: