Dám đánh, biết đánh và biết thắng

Thất bại liên tiếp trên chiến trường miền Nam dẫn đến sự phá sản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” – một hình thức thống trị điển hình của chủ nghĩa thực dân mới. Để cứu vãn tình thế, Tổng thống Mỹ L.Giôn-xơn quyết định đưa quân viễn chinh Mỹ vào trực tiếp tham chiến trên chiến trường miền Nam, thực hiện “Chiến tranh cục bộ” và ném bom đánh phá miền Bắc. Trong khi đó, trên thế giới lại có những quan điểm đánh giá khác nhau về sức mạnh của Mỹ. Thực tế đó, đòi hỏi chúng ta phải tìm lời giải cho các câu hỏi: Ta có dám đánh Mỹ không? Đánh và thắng Mỹ bằng cách nào? Có tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc không?

Đảng ta đã nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo phân tích, đánh giá một cách khách quan về so sánh lực lượng giữa ta và địch. Đảng ta nhận định: Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ chứa đầy mâu thuẫn và bế tắc, nhất là mâu thuẫn giữa mục đích chính trị và biện pháp quân sự. Mục đích chính trị của đế quốc Mỹ ở miền Nam vẫn là tiếp tục thực hiện chính sách thực dân kiểu mới (giấu mặt, trá hình), nhưng biện pháp quân sự lại trực tiếp đưa quân vào tham chiến, từ chỗ dựa vào quân nguỵ là chủ yếu đã phát triển thành một cuộc chiến tranh dựa vào hai lực lượng chiến lược cả quân viễn chinh Mỹ và quân nguỵ. Đảng ta nhận định: Mỹ có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh nhất phe đế quốc chủ nghĩa, nhưng không thể huy động hết vào cuộc chiến ở Việt Nam, bởi Mỹ còn phải đối phó với tình hình thế giới và trong nước, nhằm chống lại phong trào giải phóng dân tộc và CNXH trên thế giới.

Dù đế quốc Mỹ đưa vào miền Nam mấy chục vạn quân, chúng cũng buộc phải phân tán lực lượng trên khắp các chiến trường và ngày càng lâm vào thế bị động, càng sa lầy và thất bại. Quân đội viễn chinh Mỹ cũng không thể nào cứu vãn được nguỵ quân, nguỵ quyền khỏi sự sụp đổ tất yếu.

Đảng ta nhận định: Ta có đầy đủ điều kiện để thắng Mỹ. Tuy ta kém xa Mỹ về tiềm lực kinh tế, quân sự, nhưng ta đang trên thế thắng, thế thuận lợi, thế tiến công cả quân sự và chính trị. Quân và dân ta đã đứng vững trên các địa bàn chiến lược quan trọng; lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, vùng giải phóng phát triển mạnh. Miền Bắc trở thành hậu phương lớn chi viện kịp thời sức người, sức của cho chiến trường miền Nam và đã trở thành căn cứ địa vững chắc của cách mạng cả nước.

Từ sự phân tích, đánh giá toàn diện, Đảng xác định quyết tâm đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Đảng là kiên quyết giữ vững và phát triển thế chiến lược tiến công, kiên quyết đánh thắng Mỹ trên chiến trường chính miền Nam. Phương châm chiến lược là đánh lâu dài, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ thời cơ, tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi giành thắng lợi trong thời gian tương đối ngắn; tiếp tục thực hiện phương châm kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, triệt để vận dụng ba mũi giáp công trên cả ba vùng chiến lược. Những nội dung trên thể hiện quyết tâm dám đánh, biết đánh và biết thắng của Đảng ta và là cơ sở để thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Quán triệt tinh thần đó, quân và dân ta đã đánh và thắng Mỹ trong những trận đọ sức đầu tiên như Núi Thành, Vạn Tường và đánh thắng hai cuộc phản công chiến lược mùa khô của Mỹ, nguỵ trên chiến trường miền Nam. Đảng ta quyết định một phương thức tiến công mới nhằm tạo sự chuyển biến cục diện của chiến tranh, tiến lên giành thắng lợi quyết định bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) với phương thức tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào tất cả các đô thị trên toàn miền Nam. Ta giành thắng lợi trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, buộc Tổng thống Mỹ L.Giôn-xơn phải tuyên bố đơn phương xuống thang chiến tranh, chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Hội nghị Pa-ri. Thắng lợi đó khẳng định quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ của Đảng ta là đúng đắn, củng cố niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của cuộc kháng chiến. Quyết tâm đánh Mỹ đúng đắn của Đảng, cùng với sự nỗ lực của toàn quân, toàn dân ta đã làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, tạo bước ngoặt quyết định của cuộc kháng chiến, làm lung lay tận gốc ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, mở ra khả năng thắng Mỹ trong bất kỳ tình huống nào. Mỹ, nguỵ đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.

Nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo, Đảng ta đã phân tích, đánh giá sâu sắc tình hình và xác định quyết tâm đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ từng bước đến thắng lợi.

Hiện nay, Việt Nam đang chủ động hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nêu cao tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, đánh giá đúng thời cơ vận hội và những khó khăn thách thức để xác định chủ trương đúng đắn, có biện pháp giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa hội nhập và giữ vững định hướng XHCN, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Bạo

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: