Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975

Bộ Chính trị quyết định phương án giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975 – 1976

Đến cuối năm 1974, cách mạng hai miền có những bước phát triển thuận lợi. Trước sự chuyển biến của tình hình, Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (họp từ ngày 30-9 đến 8-10-1974) quyết định phương án hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975 – 1976.

Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân 1975 (Ảnh tư liệu).

Hội nghị rút ra một số kết luận quan trọng: Mỹ đã rút ra khỏi miền Nam thì khó có khả năng nhảy trở lại miền Nam và dù chúng nó có thể can thiệp như thế nào chăng nữa cũng không thể cứu vãn được nguy cơ sụp đổ của chính quyền Sài Gòn. Chúng ta đã thúc đẩy thời cơ chiến lược chín muồi, tạo nên những yếu tố quan trọng để tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.

Bộ Chính trị đã nhất trí thông qua phương án giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975 – 1976. Bộ Chính trị chỉ rõ Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng về mặt quân sự, là chiến trường chủ yếu trong cuộc tiến công lớn của ta năm 1975.

Từ ngày 18-12-1974 đến 8-1-1975, Bộ Chính trị tiếp tục họp để bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975 – 1976.

Bộ Chính trị kết luận: Chúng ta đang đứng trước thời cơ chiến lược lớn, chưa bao giờ ta có điều kiện đầy đủ về quân sự và chính trị như hiện nay để hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, tiến tới hòa bình, thống nhất Tổ quốc. Đồng thời, hội nghị nhấn mạnh đến kế hoạch chớp thời cơ giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975.

(Nguồn: Tìm hiểu lịch sử Đảng qua các đại hội và hội nghị Trung ương 1930 – 2002 – NXB Lao động, năm 2004)

Chiến dịch Tây Nguyên – Giai đoạn mở đầu cuộc tổng tiến công giải phóng hoàn toàn miền Nam

Ngày 9-1-1975, Thường trực Quân ủy Trung ương họp quán triệt hội nghị Bộ Chính trị, bàn nhiệm vụ quân sự mùa xuân năm 1975, thực hiện một bước của kế hoạch tác chiến chiến lược.

Ngày 17-2-1975, Bộ Tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên bàn phương án tác chiến. Ngày 25-2-1975, Đại tướng Văn Tiến Dũng, đại diện Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh phê chuẩn kế hoạch chiến dịch Tây Nguyên.

Ngày 4-3-1975, quân ta cắt đường số 19 đoạn từ An Khê đến Nam Bình Khê và cắt đường số 21, tập kích bằng pháo binh và đặc công vào thị xã Công Tum, Plây Cu, tích cực hoạt động nghi binh để ghìm chặt địch ở Bắc Tây Nguyên. Cùng ngày, ta tiến vào thị xã Buôn Ma Thuột, sẵn sàng cắt đường số 14.

Ngày 7-3, đánh chiếm cao điểm Chư Duề. Ngày 8-3, tấn công dứt điểm Thuần Mẫn. Ngày 9-3, giải phóng quận lỵ Đức Lập. Thị xã Buôn Ma Thuột hoàn toàn bị cô lập.

(Nguồn: Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, NXB QĐND, năm 2005; Việt Nam – Những sự kiện lịch sử 1945 – 1975, NXB Giáo dục, năm 2002)

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: