Đại đoàn kết đem đến Đại thắng mùa Xuân 1975

(Dân trí) – Tại hội thảo “Đại thắng mùa Xuân 1975 – Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thời đại Hồ Chí Minh” tổ chức ngày 20/4/2010 ở TPHCM, các đại biểu đều đồng ý rằng: đại đoạn kết dân tộc là yếu tố then chốt của chiến thắng này.

Quang cảnh buổi hội thảo.

Hội thảo trên được Bộ Quốc phòng phối hợp cùng Thành ủy TPHCM tổ chức tại Hội trường Thống Nhất. Tham dự hội thảo có Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Phó Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng… cùng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND TPHCM và các ban ngành, đoàn thể, tôn giáo.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết mục tiêu của hội thảo là bàn bạc về “tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm quý báu trong Đại thắng mùa Xuân 1975, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam”.

Ngoài ra, theo Thượng tướng Phan Trung Kiên, hội thảo này còn nhằm khẳng định và làm sáng tỏ thêm một số vấn đề như: sức mạnh đại đoàn kết dân tộc gắn liền với sự ủng hộ quốc tế lớn lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ; sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; nghệ thuật phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế và tiến hành chiến tranh nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ…

Tham gia hội thảo, Đại tướng Lê Đức Anh nhận định: “Đại thắng mùa Xuân 1975 được tạo nên bởi ý chí, nghị lực, trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; của sự giúp đỡ của các nước anh em và bạn bè quốc tế dành cho dân tộc ta trong suốt cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc”.

Trong tham luận của mình, Thượng tướng Phan Trung Kiên cũng cho rằng: “Đại thắng mùa Xuân 1975 là thành quả vĩ đại của đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam, của sự phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết dân tộc mà cội nguồn của nó chính là ngọn cờ “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, phát biểu: “Đại thắng mùa Xuân 1975 một lần nữa khẳng định: đại đoàn kết dân tộc là nguồn sức mạnh vô địch bảo đảm cho mọi thắng lợi của dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Thượng tướng Phan Trung Kiên tổng kết: “Đại thắng mùa Xuân 1975 là kết quả tất yếu của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn liền với sự ủng hộ quốc tế, có tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn đối với dân tộc và thời đại…”.

Thượng tướng cũng cho biết là các đại biểu đã gửi đến 120 bản tham luận, báo cáo khoa học đóng góp cho hội thảo. Các tài liệu này sau khi chỉnh lý, bổ sung sẽ được xuất bản thành Kỷ yếu hội thảo khoa học để làm tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền và học tập giáo dục về lịch sử.

Tùng Nguyên

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: