Chiến thắng Đà Nẵng

Bộ binh, xe tăng thuộc Quân đoàn 2 tiến vào Đà Nẵng…

Ngày 24-3, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định tấn công Đà Nẵng. Ngày 28-3, bộ binh và xe tăng 4 hướng tiến công vào Đà Nẵng cùng lúc với pháo binh ta nã đạn vào các căn cứ trọng yếu tại Đà Nẵng.

15 giờ ngày 29-3, trận tiến công căn cứ liên hiệp quân sự Đà Nẵng kết thúc thắng lợi. Ta đã tiêu diệt và làm tan rã Bộ Chỉ huy Quân đoàn 1, Sư đoàn lính thủy đánh bộ, Sư đoàn 3, Liên đoàn Biệt động 15, tàn quân ngụy từ Trị – Thiên – Huế chạy vào, thu và phá hủy 60.000 khẩu súng các loại, 138 xe tăng và xe bọc thép, 115 máy bay.

Đòn tiến công chiến lược Huế – Đà Nẵng đại thắng cùng với chiến dịch Tây Nguyên đã góp phần làm thay đổi thế và lực của ta và địch, tạo sự nhảy vọt về cục diện chiến tranh có lợi cho ta, đập tan ý đồ co cụm chiến lược của địch, tạo điều kiện đẩy mạnh cuộc tổng tấn công chiến lược vào sào huyệt cuối cùng của địch tại Sài Gòn.

N.T.H.H. tổng hợp

SGGP Online

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: