Đánh chiếm thị xã Buôn Ma Thuột

Đánh chiếm sân bay Hòa Bình.

2 giờ sáng 10-3-1975, trung đoàn 198 đặc công được tăng cường các phân đội hỏa lực B72, DKZ nổ súng đánh sân bay thị xã, sân bay Hòa Bình, khu kho Mai Hắc Đế, mở màn cuộc tiến công Buôn Ma Thuột. Cùng lúc pháo chiến dịch bắn vào các mục tiêu sư đoàn bộ sư đoàn 23, tiểu khu Đắc Lắc, trại pháo binh, thiết giáp… 6 giờ sáng bộ đội ta từ các hướng xung phong vào các cứ điểm.

Sau những phút hoảng loạn, địch củng cố lực lượng cố giữ một cách quyết liệt. Cuộc chiến diễn ra ác liệt ở nhiều khu vực. Địch cho cả máy bay ném bom và phản kích nhiều đợt. Ta và địch có nơi giành nhau từng khu vực. Đến 17 giờ 30 ngày 10-3, bộ đội ta đã chiếm hầu hết các mục tiêu trong thị xã. Do không nắm chắc được sở chỉ huy của sư đoàn 23 ngụy, nên lúc đó ta chưa chiếm được mục tiêu quan trọng này.

Đến chiều 10-3, đầu não của địch mới biết rõ ý định đánh Buôn Ma Thuột của ta thì đã quá muộn. Tổng thống ngụy Nguyễn Văn Thiệu và tư lệnh quân đoàn 2 ngụy Phạm Văn Phú lệnh cho quân lính còn lại trong thị xã tử thủ chờ viện binh. Tuy nhiên, các đường số 14, 19, 21 đã bị quân ta cắt đứt. Lực lượng địch ở Bắc Tây nguyên và các tỉnh Trung bộ còn đông nhưng không có đường lên ứng cứu.

Q.A tổng hợp

SGGP Online

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: