Nguyễn Thành Trung đánh bom Dinh Độc Lập

Ngày 8-4-1975, một chiếc máy bay F5 của không quân ngụy đã đánh bom xuống Dinh Độc Lập. Địch ngỡ ngàng tưởng đảo chính ra lệnh giới nghiêm. Tinh thần ngụy quân và ngụy quyền khắp nơi xao động vì ngay đầu não đã bị tấn công.

Tinh thần của chúng càng suy sụp khi được biết trung úy không quân Nguyễn Thành Trung- người đánh bom vào Dinh Độc Lập- quê Bến Tre, vốn thực mang họ Đinh, một đảng viên của ta hoạt động từ lâu trong không quân ngụy.

Anh là con một đồng chí huyện ủy viên đã hy sinh trong một cuộc chiến đấu. Trong thời gian quân ta tiến công, Trung được nhận nhiệm vụ chọn thời cơ lấy máy bay địch ném bom Dinh Độc Lập và bay ra vùng giải phóng.

Ngày 8-4-1975, Trung được lệnh cất cánh trong phi đội 3 chiếc F5 từ sân bay Biên Hòa. Lợi dụng 5 giây địch sơ hở, Trung cất cánh bay một mình về hướng Dinh Độc lập. Lúc này trên máy bay có mang 4 quả bom, Trung định đánh Dinh Độc Lập 2 quả còn 2 quả đánh kho xăng Nhà Bè.

Nhưng sau khi ném 2 quả bom chỉ rơi ngoài sân Dinh, Trung liền vòng lại trút nốt 2 quả bom xuống Dinh. Sau khi ném bom xong, Trung đưa máy bay ra vùng giải phóng hạ cánh an toàn xuống sân bay Phước Long.

Ngay sau khi về với lực lượng cách mạng, Nguyễn Thành Trung đã góp phần đào tạo phi công ta làm chủ việc điều khiển máy bay A37 của địch, góp công vào chiến thắng chung bằng trận đánh bom vào sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 28-4-1975.

N.T.H.H tổng hợp

SGGP Online

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: