Thành lập Bộ Chỉ huy chiến dịch Sài Gòn- Gia Định

Ngày 6-4-1975, trong khí thế sôi sục của toàn quân toàn dân, hướng về giải phóng Sài Gòn, 98,26% cử tri hậu phương lớn miền Bắc đã đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa V. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đã trúng cử với tỷ lệ phiếu cao.

Cùng ngày này, tại chiến trường miền Nam, Bộ Chính trị công bố quyết định thành lập Bộ Chỉ huy chiến dịch Sài Gòn- Gia Định: Đại tướng Văn Tiến Dũng là tư lệnh; đồng chí Phạm Hùng, chính ủy; Thượng tướng Trần Văn Trà, Trung tướng Lê Đức Anh, Trung tướng Đinh Đức Thiện là phó tư lệnh (sau này, ngày 22-4-1975 bổ sung Trung tướng Lê Trọng Tấn là phó tư lệnh; đồng chí Lê Quang Hòa, Phó chính ủy).

Đồng chí Lê Đức Thọ tham gia Trung ương Cục và Đảng ủy mặt trận. Trong dịp này, Trung ương Cục phân công đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Trung ương Cục, đặc trách phong trào nổi dậy của quần chúng, nhất là ở Sài Gòn. Đồng chí Võ Văn Kiệt, Ủy viên Thường vụ Trung ương Cục, chỉ đạo việc tiếp quản thành phố.

Đảng ủy và Bộ Chỉ huy chiến dịch Sài Gòn- Gia Định khẩn trương bắt tay vào việc. Đầu tiên, các đồng chí đều nhất trí đề nghị Bộ Chính trị đặt tên của Bác Hồ kính yêu cho chiến dịch sắp diễn ra.

N.T.H.H tổng hợp

SGGP Online

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: