5 cánh quân nhận nhiệm vụ đánh vào sào huyệt địch

Đến ngày 24-4-1975, các đơn vị phía Bắc di chuyển vào đã đến nơi tập kết. Trước đó từ ngày 20-4, các cánh quân lần lượt đến sở chỉ huy chiến dịch nhận nhiệm vụ mục tiêu từng hướng.

Hướng Tây Bắc, Quân đoàn 3 do thiếu tướng Vũ Lăng làm tư lệnh, đại tá Đặng Vũ Hiệp làm chính ủy. Ngoài ra còn có 2 trung đoàn Gia Định (1 và 2), các đội đặc công- biệït động của Thành đội Sài Gòn và được sự chi viện của pháo binh và phòng không chiến dịch.

Lực lượng này có nhiệm vụ đánh chiếm căn cứ Đồng Dù, tiêu diệt sư đoàn 25 ngụy, đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và cùng với Quân đoàn 1 chiếm bộ tổng tham mưu ngụy.

Hướng Bắc và Đông Bắc, Quân đoàn 1 do thiếu tướng Nguyễn Hòa làm tư lệnh, thiếu tướng Hoàng Minh Thi làm chính ủy, có tăng cường Trung đoàn 95 bộ binh (Sư đoàn 325, Quân đoàn 2) và một trung đoàn cao xạ tự hành, có nhiệm vụ đánh chiếm căn cứ Phú Lợi, tiêu diệt sư đoàn 5 ngụy, tiếp đó đánh chiếm bộ tổng tham mưu và căn cứ bộ tư lệnh các binh chủng ngụy tại Gò Vấp.

Hướng Đông và hướng Đông Nam có hai quân đoàn 4 và 2. Quân đoàn 4 do thiếu tướng Hoàng Cầm làm tư lệnh, thiếu tướng Hoàng Thế Thiện làm chính ủy, tăng cường Lữ đoàn 52 (Quân khu 5), một tiểu đoàn pháo 130 ly, 3 tiểu đoàn xe tăng thiết giáp, một tiểu đoàn cao xạ hỗn hợp. Quân đoàn 4 có nhiệm vụ tiêu diệt sở chỉ huy bộ tư lệnh Quân đoàn 3 Sư đoàn 18 ngụy tại Biên Hòa, sau đó thọc sâu vào nội thành chiếm Dinh Độc Lập.

Quân đoàn 2 do thiếu tướng Nguyễn Hữu An làm tư lệnh và thiếu tướng Lê Linh làm chính ủy. Quân đoàn 2 có nhiệm vụ đánh chiếm Bà Rịa, Nước Trong, Long Bình, chặn sông Lòng Tàu, sau đó phát triển vào nội thành, cùng Quân đoàn 4 chiếm Dinh Độc Lập.

Hướng Tây và Tây Nam, Đoàn 232 do trung tướng Lê Đức Anh làm tư lệnh và thiếu tướng Lê Văn Tưởng làm chính ủy. Đoàn có 3 tiểu đoàn xe tăng, một đại đội thiết giáp, một tiểu đoàn pháo 130 ly, một trung đoàn, năm tiểu đoàn pháo cao xạ và bộ đội Quân khu 8. Lực lượng này có nhiệm vụ tiêu diệt sư đoàn 25 ngụy, cắt đứt đường số 4, sau đó thọc sâu đánh biệt khu thủ đô ngụy và tổng nha cảnh sát.

N.T.H.H tổng hợp

SGGP Online

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: