Bộ Chính trị đồng ý: Lấy tên chiến dịch giải phóng Sài Gòn là chiến dịch Hồ Chí Minh

Bộ chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh (ngồi từ trái qua: Đại tướng Văn Tiến Dũng, đồng chí Lê Đức Thọ, đồng chí Phạm Hùng)

Ngày 14-4-1975, thể theo lời đề nghị của Bộ Chỉ huy chiến dịch Sài Gòn – Gia Định và nguyện vọng của đồng bào, chiến sĩ cả nước, trong bức điện số 37 TK, Bộ Chính trị đã đồng ý lấy tên chiến dịch giải phóng Sài Gòn là chiến dịch Hồ Chí Minh.

4 giờ 30 sáng 14-4-1975, hải quân ta bất ngờ đổ bộ nhanh chóng tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch, giải phóng đảo Song Tử Tây, kéo cờ Tổ quốc lên đỉnh cột cờ của đảo, khởi đầu cho việc đánh chiếm các đảo Trường Sa do quân ngụy đóng giữ.

Tiếp đó vào ngày 25-4, quân ta đánh chiếm đảo Sơn Ca. Ngày 27-4, ta giải phóng đảo Nam Yết và đảo Sinh Tồn. Ngày 28-4, quân ta giải phóng đảo Trường Sa, đảo An Bang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong vòng nửa tháng.

Cùng ngày 14-4, quân ta nổ súng đánh Phan Rang. Trận tiến công diễn ra quyết liệt. Được không quân hỗ trợ, dựa vào hệ thống công sự và địa hình thuận lợi, quân địch ngoan cố chống cự. Trong hai ngày đầu tiên ta chỉ đánh chiếm được một số vị trí ngoại vi của Phan Rang.

N.T.H.H. tổng hợp

SGGP Online

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: