Chuẩn bị ráo riết cho chiến dịch giải phóng Sài Gòn

Ngày 12-4-1975, Thường vụ Thành ủy Sài Gòn – Gia Định do đồng chí Võ Văn Kiệt làm Bí thư ra nghị quyết chuẩn bị ráo riết cho chiến dịch giải phóng Sài Gòn.

Ngay thời điểm đó, Trung ương đã tăng cường cán bộ cho thành phố Sài Gòn, ở nội ô có trên 700 cán bộ, ở vùng ven đã có hơn 1.000 cán bộ, ngoài ra còn có 1.300 cán bộ đã tiếp cận tại ngoại vi cách thành phố từ 13 km đến 15 km sẵn sàng vào thành phố.

Trong nội thành ta có hơn 1.000 đảng viên và đoàn viên, hàng chục ngàn quần chúng nòng cốt và tích cực. Đã có trên 400 tổ chức công khai và tổ chức biến tướng với gần 25.000 người do ta nắm. Ta cũng đã chuẩn bị 7 nhà in, hàng chục xe có loa phóng thanh, thành lập các đội tuyên truyền xung phong, phát động quần chúng may cờ, in truyền đơn, chuẩn bị vũ khí, lương thực …

Tất cả nhằm tổ chức cho việc phát động quần chúng nổi dậy phối hợp với bộ đội chủ lực tiến công vào giải phóng thành phố và sẵn sàng tiếp quản, giữ gìn thành phố sau ngày giải phóng.

Như vậy, đến thời điểm này ta đã tạo được thế trận bao vây thành phố Sài Gòn – Gia Định từ nhiều mặt, một thế hợp vây, chia cắt địch; thế tiến công mạnh mẽ, kết hợp tiến công bên ngoài và sự nổi dậy bên trong.

N.T.H.H. tổng hợp

SGGP Online

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: