Chuyển từ tấn công sang bao vây Xuân Lộc

Ngày 10-4, hai trung đoàn bộ binh ta đột kích vào căn cứ Sư đoàn 18 ngụy nhưng chỉ chiếm được một phần, sau đó Sư đoàn 5 thiết giáp của địch phản kích chiếm lại. Ta đánh chiếm sân bay, đánh thiệt hại nặng Trung đoàn 43 ngụy và chiến đấu quyết liệt với Lữ đoàn 1 dù đổ xuống Tân Phong.

Trong hai ngày 9 và 10-4, quân ta và quân địch đều thiệt hại nặng. Riêng Sư đoàn 341 đã có hơn 1.100 cán bộ, chiến sĩ hy sinh và bị thương. Hơn một nửa số xe tăng của ta bị bắn hỏng. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Miền và Quân đoàn 4 quyết định chuyển cách đánh.

Ta chỉ để lại một lực lượng nhỏ bao vây căn cứ Sư đoàn 18 và chuyển toàn bộ lực lượng sang đánh quân cứu viện; chia cắt Xuân Lộc với Biên Hòa; cắt đường số 2 từ Xuân Lộc đi Bà Rịa.

Thực hiện quyết định trên, Trung đoàn 95 từ Tây Nguyên vào được bổ sung cho mặt trận. Pháo của Quân đoàn 4 bắn cấp tập vào vị trí 2 Trung đoàn 43, 48 (Sư đoàn 18 ngụy) và Lữ đoàn 1 dù khi chúng định mở đường ra trợ giúp viện binh.

Trận địa pháo cơ giới đặt tại Hiếu Liêm và pháo mang vác của Đoàn 113 đặc công Miền liên tục bắn phá sân bay Biên Hòa, nhằm hạn chế máy bay địch chi viện Xuân Lộc.

Sư đoàn 6 và Trung đoàn 95 đánh chiếm chi khu Túc Trưng, Kiệm Tân, tiêu diệt Trung đoàn 52 (Sư đoàn 18 ngụy) sau đó phát triển theo đường 20 đánh lui Lữ đoàn 3 kỵ binh từ Biên Hòa ra phản kích, chiếm ngã ba Dầu Giây. Đường số 1 từ Biên Hòa ra Xuân Lộc bị ta cắt đứt. Thị xã Xuân Lộc bị ta bao vây.

N.T.H.H tổng hợp

SGGP Online

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: