Đường Hồ Chí Minh – một kỳ tích của ý chí Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ quân và đần ta đã làm nên một kỳ tích có một không hai, đó là xây dựng thành công tuyến đường vận tải quân sự chiến lược xuyên Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh.

Đây là tuyến đường vận tải quân sư chiến lược chủ yếu, chi viện sức người sức của từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam và cho nhân dân hai nước bạn Lào và Cam – pu –chia. Nó có tầm vóc và ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đường Hồ Chí Minh được xây dựnh từ tháng 5- 1959 xuất phát từ yêu cầu của cách mạng Việt Nam và sự phát triển của cuộc chiến tranh cách mạng giải phóng miền Nam trong giai đoạn đó. Nhiệm vụ của Đường Hồ Chí Minh rất đa dạng và được từng bước bổ sung trong quá trình cứu nước: tổ chức đội hình binh chủng hợp thành đánh thắng cuộc chiến tranh ngăn chặn bằng không quân và bộ binh của Mỹ trên Đường Hồ Chí Minh; tổ chức vận tải chiến lược chi viện cho chiến trường miền Nam và chiến trường Lào, Cam- pu –chia; bảo đảm hành quân cơ động có tính chiến lược, chiến dịch cũng như vận động chiến đấu của các binh chủng, quân chủng; đánh địch bảo đảm cho mở đường và vận chuyển ; mở rộng vùng giải phóng trên dải Trường Sơn, tạo thành những khu căn cứ chiến lược làm chỗ dựa cho chiến trường miền Nam cũng như chiến trường Lào và Cam-pu-chia; xây dựng cơ sở quần chúng, phát triển chiến tranh nhân dân địa phương, giúp đỡ nhân dân nước ta và bạn trên khu vực tuyến đường sản xuất, bảo đảm đời sống; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cấp chiến lược và cho các chiến trường tiếp nhận, điều trị thương binh bệnh binh và chuyển tiếp ra hậu phương miền Bắc,v.v.

Trải qua 16 năm hoạt động và chiến đấu liên tục trong điều kiện cực kỳ khó khăn, gian khổ và quyết liệt, Đường Hồ Chí Minh từ thủa ban đầu còn sơ khai «đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng», ở phía Đông Trường Sơn, làm nhiệm vụ đưa đón cán bộ, bộ đội vào Nam ra Bắc, kết hợp gùi, thồ vũ khí, sau đó đã hình thành một mạng lưới đường vận tải quân sự chiến lược nối Đông Trường Sơn với Tây Trường Sơn dài gần 20. 000 km, bao gồm 4 hệ thống trục dọc dài gần 6.810 km, 21 hệ trục ngang dài 4.980 km, 5 hệ thống đường vượt khẩu dài 700 km, hệ thống đường vòng tránh các trọng điểm dài 1.300 km. Đặc biệt, trên tuyến đường này, tận dụng ưu thế địa hình, ta đã mở 800 km đường rừng, dùng tán cây rừng nhiều tầng làm màn ngụy trang khổng lồ cho đội hình xe lớn chạy ban ngày, giảm được sự đánh phá ngăn chặn của không quân Mỹ ; mở tuyến vận tải đường sông vào tới Crô -chi- ê (Cam -pu – chia) và hệ thống đường ống đến Bù Đốp (Lộc Ninh). Với mạng lưới đường giao thông kỳ hình, kỳ đang như ”trận đồ bát quái huyền thoại » này, Bộ đội Trường Sơn đã chuyển tới các chiến trường miền Nam nước ta, nam Lào và Cam -pu –chia hơn 1,5 triệu tấn hàng hoá, vũ khí và 5,5 triệu tấn xăng dầu; đã tổ chức đưa đón và vận chuyển trên hai triệu lượt cán bộ chiến sĩ qua lại trên đường, trong đó có nhiều binh đoàn lớn, nhiều tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn xe tăng thiết giáp, pháo binh, pháo phòng không tên lửa, công binh…Cũng trong 16 năm đó, Bộ đội Trường Sơn đã chiến đấu 111.135 trận đánh trả không quân Mỹ, bắn rơi 2.455 máy bay, đánh thắng 1.263 cuộc hành quân nống lấn, biệt kích, thám báo, diệt 18.740 tên, mà đỉnh cao là chiến dịch Đường 9 Nam Lào (1971) xoá bỏ vĩnh viễn cuộc chiến tranh ngăn chặn của địch; cùng nhân dân và đơn vị bạn bảo đảm vững chắc và phát triển tuyến đường, giữ vững và đẩy mạnh hoạt động vận chuyển. Trong quá trình vận tải và chiến đấu, Bộ đội Trường Sơn đồng thời đã xây dựng và phát triển lực lượng ngày càng vững mạnh, đủ sức đáp ứng yêu cầu vận chuyển và chiến đấu trong mọi tình huống. Từ chỗ ban đầu chỉ có những tiểu đoàn gùi thồ, hoạt động phân tán, Bộ đội Trường Sơn đã thành một binh đoàn hợp thành lớn mạnh, được trang bị ngày càng hiện đại, bao gồm: 8 sư đoàn binh chủng tập trung, 21 trung đoàn độc lập (bộ đội xe hơi, bộ đội công binh, bộ đội phòng không, bộ đội đường sông, bộ đội đường ống, bộ đội kho hàng, thông tin, các đơn vị bộ binh, giao liên…) với quân số 10 vạn bộ đội, l vạn thanh nhiên xung phong. Lực lượng đó ngày càng được hoàn chỉnh, hình thành lực lượng tại chỗ, góp phần xây dựng lực lượng chiến lược của Bộ, đồng thời là một bộ phận lực lượng dự bị chiến lược của Bộ để đón đầu sự phát triển của chiến tranh cách mạng; góp phần tạo thời cơ, đón thời cơ và là một cơ sở để Bộ Chính thị, Quân ủy Trung ương hạ quyết tâm chiến lược thần tốc rút ngắn thời gian giải phóng miền Nam từ 2 năm xuống còn 1 năm và cuối cùng là 5 tháng.

Là một lực lượng hợp thành, để tạo nên sức mạnh trùng hợp, Bộ đội Trường Sơn đã tổ chức được hệ thống chỉ huy tập trung thống nhất cao và sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các binh chủng, các lực lượng trên toàn tuyến cũng như từng cung, từng trạm. Sự chỉ huy tập trung thống nhất cả về sử dụng lực lượng, phương tiện, trang bị, kế hoạch vận chuyển và chiến đấu chính là nhân tố quyết định trong việc tranh thủ kịp thời mọi cơ hội để dứt điểm, kịp thời tạo ra sức mạnh cần thiết ở khắp nơi những lúc cần thiết, giải quyết nhanh và có hiệu lực các vấn đề về chiến đấu, bảo đảm chiến đấu, thực hành vận chuyển, đáp ứng kịp thời, đầy đủ yêu cầu thường xuyên cũng như yêu cầu đột xuất của các chiến trường. Sự hợp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, các binh chủng đều nhằm đến mục tiêu: tất cả để vận chuyển thắng lợi. Do đó, lọi lực lượng, mọi binh chủng, mọi đơn vị trên toàn tuyến cũng như trên từng cung vận chuyển, trên từng binh trạm, từng điểm giao thông đều chủ động, tích cực tìm mọi cách thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ của mình theo tinh thần phía sau luôn vươn lên phía trước và tạo điều kiện cho phía trước hoàn thành nhiệm vụ. Sự hiệp đồng bảo đảm cho các đoàn xe xuất phát đúng lúc, luôn nâng cao tốc độ vận chuyển; các lực lượng công binh và giao thông bảo đảm cầu đường thông suốt, kịp thời theo yêu cầu của đoàn xe; các lực lượng phòng không bảo vệ có hiệu lực các mạng đường, cầu và mục tiêu vận chuyển; các lực lượng xếp đỡ ở kho hoạt động kịp và vượt nhịp độ của vận chuyển. Đặc biệt, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Bộ dội Trường Sơn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu, đảm bảo cơ động binh lực, vật chất 50 ngày đêm thần tốc, quyết thắng, giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây chính là sự vận dung thành công tư tưởng tiến công trong tổ chức bảo đảm, thực hành vận tải và chiến đấu bảovệ tuyến đường; sự vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân về tổ chức lực lượng, tập trung lực lượng, tập trung sức mạnh tiến công làm cho hiệu lực chiến đấu, hiệu quả vận chuyển tăng gấp bội để hoàn thành tốt nhiệm vụ riêng của từng bộ phận, từng lực lượng và nhiệm vụ chung của toàn tuyến.

Ngày nay, nếu đứng từ đỉnh cao thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước để suy nghĩ và đánh giá một cách sâu sắc hơn thắng lợi và thành tích của Đường Hồ Chí Minh, chúng ta càng thấy ý nghĩa rộng lớn và nhất là những bài học kinh nghiệm quý báu của nó trên nhiều mặt.

Thứ nhất, Đường Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng của con đường cách mạng Việt Nam; thắng lợi ở Đường Hồ Chí Minh là thắng lợi của con đường cách mạng Việt Nam, của tư tưởng chiến lược tiến công của cách mạng Việt Nam, của chiến lược quân sự chiến tranh nhân dân Việt Nam. Hoặc nói một cách khác, Đường Hồ Chí Minh là sự biểu hiện bằng hoạt động cụ thể mối quan hệ gắn bó giữa hai cuộc cách mạng của hai miền, giữa hai nhiệm vụ chiến lược trong một đường lối thống nhất của cách mạng Việt Nam, nối liền tiền tuyến lớn miền Nam với hậu phương lớn miền Bắc, phản ánh vai trò quyết định nhất của miền Bắc XHCN đối với sự nghiệp cách mạng chủng của cả nước, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước. Với chân lý sáng ngời: “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, máu chảy ruột mềm », thì việc thiết lập tuyến đường vận tải chiến lược Hồ Chí Minh là một tất yếu khách quan, một biện pháp chiến lược không thể thiếu được trong chiến lược cách mạng và chiến lược quân sự chiến tranh nhân dân của dân tộc ta.
Thứ hai, thắng lợi ở Đường Hồ Chí Minh là thắng lợi của ý chí, quyết tâm, của tư tưởng chiến lược tiến công, của sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân Việt Nam đánh thắng chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ quen ỷ vào sức mạnh của vũ khí-kỹ thuật. Trong “cuộc chiến tranh ngăn chặn” mà đế quốc Mỹ tiến hành lên Đường Hồ Chí Minh, dưới mặt đất, lục quân Mỹ và nguỵ đã thực hiện hàng vạn trận phục kích, tập kích, biệt kích, đổ bộ đường không, nống lấn, càn quét với các quy mô khác nhau hòng cắt đứt Đường Hồ Chí Minh. Trên không, Mỹ tập trung phần lớn lực lượng không quân đánh phá quyết liệt, với quy mô lớn nhất. Trung bình một ngày, Mỹ tiến hành 450 phi vụ máy bay chiến đấu và một tháng thực hiện 1000 phi vụ B.52 để đánh phá “đường mòn”. Những cuộc oanh tạc đó kéo dài liên tục 2.500 ngày, đêm. Mỹ còn dùng các phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại nhất lúc bấy giờ để phục vụ cho ý đồ cắt đứt hoặc ngăn chặn hoạt động của Đường Hồ Chí Minh. Chúng đã trút xuống rừng Trường Sơn 71 triệu lít thuốc làm trụi lá cây; dùng máy bay ném vào trong mây những tinh thể muối I-ốt bạc để tạo nên mưa nhiều trên những đoạn đường hiểm trở; gieo vào trong mưa các chất a-xít để ăn mòn các thứ vũ khí bằng kim loại ; sử dụng các loại vũ khí, trang bị hiện đại nhất lúc đó như khí tài hồng ngoại, ca-mê-ra truyền hình, bom la-de và các loại khí tài điện tử: máy cảm ứng địa chấn, máy cảm ứng âm thanh ”cây nhiệt đới », ”máy ngửi hơi người” để phát hiện lưu lượng người và xe cộ vận chuyển. Nhưng ý chí « xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước», dù phải hy sinh, gian khổ tột cùng nhân dân ta cũng quyết tâm đánh thắng Mỹ, đã được Bộ đội Trường Sơn biến thành hành động, khắc phục mọi khó khăn, chủ động tiến công địch, hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thứ ba, thắng lợi ở Đường Hồ Chí Minh là thắng lợi của sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo khoa học và nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân phù hợp với nhiệm vụ vận tải quân sự và điều kiện cụ thể của chiến trường. Quá trình hoạt động, Bộ đội Trường Sơn đã vận dụng thành công và phát triển sáng tạo nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân vào nhiệm vụ của một binh đoàn vận tải chiến lược. Điều này thể hiện trước hết ở việc xây dựng, phát triển lực lượng, xây dựng thế trận vận tải chiến lược. Thế trận đó đã phát huy cao hiệu lực của mọi lực lượng, phương tiện vận chuyển và chiến đấu, trụ vững và phát triển được trong mọi tình huống địch đánh phá ác liệt, cho phép nhận và giao hàng trực tiếp cho các chiến trường, càng đánh càng mạnh, càng thắng lớn. Dựa vào thế trận lợi hại đó, chúng ta đã tổ chức từng bước hình thành và phát triển thành một loại hình chiến dịch đặc biệt-chiến dịch vận tải quân sự binh chủng hợp thành từ Tập đoàn binh trạm, lên toàn tuyến đường. Đây là một loại hình chiến dịch trong đó có cả vận tải, có cả bảo vệ vận tải bằng đánh địch trên không, trên mặt đất, có cả bảo đảm giao thông đường thuỷ, đường bộ, đường ống với nhiều lực lượng tham gia như các binh đoàn xe cơ giới, nhiều đơn vị pháo cao xạ, công binh, bộ binh,… hiệp đồng chặt chẽ với nhau dưới sự chỉ đạo và chỉ huy tập trung thống nhất, trong một không gian rộng lớn, với khoảng thời gian nhất định và nhằm đạt mục tiêu rất quan trọng do chiến lược giao cho.

Thứ tư, thắng lợi của Đường Hồ Chí Minh còn là biểu hiện sáng ngời đường lối đoàn kết gắn bó thuỷ chung, liên minh chiến đấu của cách mạng Việt Nam, cách mạng Lào và cách mạng Cam-pu-chia chống kẻ thù chung, giành lại độc lập, tự do cho mỗi nước. Hệ thống đường phía tây Trường Sơn và nhiều kho hàng chiến lược, nhiều căn cứ kháng chiến, nhiều bệnh viện, trạm xưởng… được xây dựng trên đất bạn là để đáp ứng nhiệm vụ đó. Bộ đội Trường Sơn đã sát cánh cùng quân và dân các nước bạn chiến đấu bảo vệ vùng giải phóng, gây dựng và phát triển phong trào chiến tranh nhân dân, giúp đỡ nhân dân bạn sản xuất và bảo đảm đời sống. Đồng thời quân và dân Lào, quân và dân Cam-pu-chia cũng đã hết lòng giúp đỡ bộ đội Trường Sơn làm tất nhiệm vụ của mình.

Nhân kỷ niệm 30 nậm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta ôn lại mấy nét về tuyến đường vận tải chiến lược Hồ Chí Minh, một trong những biểu tượng của ý chí, quyết tâm dành Mỹ, đồng thời cũng là một trong, những thắng lợi có tính chất tiêu biểu của trí tuệ, tài thao lược biết thắng Mỹ của Đảng ta, quân đội và nhân dân ta. Thắng lợi của Đường Hồ Chí Minh và những bài học quý báu rút ra trên đây, mãi mãi là một tài sản vô giá, để quân và dân ta tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN hôm nay và mai sau.

Theo Đồng chi Đồng Sĩ Nguyên, Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, tạp chí Quốc phòng toàn dân tháng 4/2005

Báo điện tử ĐCSVN

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: