Ngày 23/4/1975: Tỉnh Bình Tuy cũ được hoàn toàn giải phóng

Với thắng lợi của cuộc hành quân thần tốc, đột phá mở đường vào phía Nam, tiến công tiêu diệt địch ở Phan Rang, Phan Thiết, Hàm Tân, giải phóng các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Tuy.

Sau thắng lợi ở Phan Thiết, các lực lượng vũ trang Bình Tuy chủ động nổ súng đánh chiếm căn cứ 6 và 13 của địch.

Từ đêm 22/4/1975, quân ta đánh chiếm khu vực Láng Gòn. Quân địch ở thị xã Hàm Tân bị hoàn toàn tan vỡ, xô nhau tháo chạy ra cửa biển Tân Lý.

Với thắng lợi của cuộc hành quân thần tốc, đột phá mở đường vào phía Nam, tiến công tiêu diệt địch ở Phan Rang, Phan Thiết, Hàm Tân, giải phóng các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Tuy, các lực lượng vũ trang của ta đã góp phần quan trọng làm thất bại biện pháp phòng ngự từ xa của địch ở hướng đông bắc Sài Gòn./.

Theo Ngày này năm xưa, NXB Lao Động 1998

VOV News

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: