ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 – ĐẠI THẮNG CỦA SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Trong những ngày này, nhân dân cả nước với niềm vui vô hạn đang hân hoan kỷ niệm trọng thể lần thứ 36 chiến thắng vĩ đại của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang một trong những cuộc chiến tranh yêu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.

Trong niềm vui của ngày đại thắng, nhân dân ta tưởng nhớ với lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc, nhà yêu nước vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của nhân dân ta, người kết tinh những tinh hoa của dân tộc, Người mà từ đầu thế kỷ 20 đã đề ra một học thuyết độc đáo, đầy sáng tạo là: Một nước thuộc địa hoàn toàn có thể đánh đổ ách thống trị của ngoại bang, giành lại độc lập cho mình nếu dân tộc đó biết đoàn kết triệu người như một dưới sự lãnh đạo của một đảng vô sản.

Thực hiện chân lý “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, nhân dân cả nước đã đạp bằng mọi khó khăn, trở ngại, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, chấp nhận mọi hy sinh, đã thực hiện trọn vẹn lời căn dặn của Người trước lúc đi xa: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi, đế quốc Mỹ nhất định sẽ cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam – Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà…”(1).

Nhân dịp này, nhân dân ta bầy tỏ niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh – Đảng mà từ ngày đảm nhận sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ tiên là đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, đã luôn luôn coi sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc và xây dựng, phát triển Mặt trận dân tộc thống nhất là nhiệm vụ chiến lược, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của mình.

Với kinh nghiệm lãnh đạo dầy dạn, coi sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của toàn dân, xem Mặt trận dân tộc thống nhất là ngọn cờ tập hợp, nơi thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng đã đề ra đường lối đúng đắn và lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Có thể khẳng định: Sự phát triển của dân tộc và đất nước ta hơn 80 năm qua gắn liền với sự trưởng thành và lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúng ta tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, một dân tộc mang trong mình dòng máu con Lạc, cháu Hồng, đã từng đương đầu và chiến thắng mọi thế lực xâm lược để bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Dưới ngọn cờ bách chiến, bách thắng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy cao độ tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dân tộc đó tập hợp đoàn kết trong Mặt trận dân tộc thống nhất, đạp bằng mọi khó khăn, trở ngại, vùng lên làm Cách mạng tháng Tám thắng lợi, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, mở đầu quá trình sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, liên tiếp đánh bại mọi chiến lược thâm độc của đế quốc Mỹ xâm lược, tiến lên giành thắng lợi trọn vẹn bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta mùa Xuân 1975 lịch sử.

Trong niềm vui lớn kỷ niệm 36 năm ngày đại thắng 30-4-1975, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bầy tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng bào miền Nam  “đi trước, về sau” trong cuộc chiến đấu trường kỳ để giải phóng dân tộc. Với tinh thần “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” cùng phương châm “một tấc không đi, một ly không rời”, đội quân tóc dài và các địa đạo xuất hiện ở hầu khắp miền Nam đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của cuộc chiến tranh nhân dân có một không hai trên thế giới này. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tập hợp quanh ngọn cờ đại nghĩa của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam cùng với Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, nhân dân miền Nam đứng ở tuyến đầu chống Mỹ đã đấu tranh kiên cường, bất khuất, tô thắm thêm truyền thống “Thành đồng Tổ quốc”.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bầy tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng bào và chiến sĩ miền Bắc đã thực hiện trọn vẹn Lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch: “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả cho tiền tuyến. Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

Lịch sử và dân tộc ta đời đời ghi nhớ công lao to lớn của đồng bào miền Bắc anh hùng, hậu phương lớn của miền Nam ruột thịt, căn cứ địa vững chắc của cách mạng cả nước. Tập hợp đoàn kết dưới ngọn cờ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân miền Bắc đã không nề gian khổ, không sợ hy sinh, ra sức lao động, sản xuất và chiến đấu, cần kiệm xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến”, “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” đã đưa hàng triệu tấn lương thực, thực phẩm, hàng chục vạn con em mình ra tiền tuyến cùng đồng bào và chiến sĩ miền Nam đánh bại mọi “mưu ma, chước quỷ” của kẻ địch, đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc, tiêu biểu là trận đại thắng cuộc tập kích chiến lược B52 trên bầu trời Thủ đô Hà Nội tháng 12 năm 1972, làm nên một “Điện Biên Phủ trên không”, buộc đế quốc Mỹ ngoan cố phải ký Hiệp định Pari và cút khỏi đất nước thân yêu của chúng ta.

Nhân dân ta tự hào về các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng, một đội quân cách mạng “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, đã chiến đấu cực kỳ dũng cảm, thông minh và mưu trí. Với cách đánh táo bạo, bất ngờ, với tinh thần “quyết chiến, quyết thắng” và “thần tốc, thần tốc, thần tốc hơn nữa”, trong 55 ngày đêm đã cùng nhân dân miền Nam “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào” đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, ghi tiếp những trang sử vàng chói lọi trong lịch sử quân sự chống ngoại xâm của dân tộc ta.

Kỷ niệm 36 năm đại thắng mùa Xuân, chúng ta kính cẩn nghiêng mình với lòng biết ơn vô hạn trước các liệt sĩ đã dũng cảm hy sinh vì độc lập dân tộc, biết ơn các thương binh, bệnh binh, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các bậc lão thành, các tù chính trị yêu nước, thanh niên xung phong và toàn thể đồng bào ta đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để có được cuộc sống tươi đẹp hôm nay cho chúng ta và cho các thế hệ mai sau.

Nhân dịp kỷ niệm 36 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bầy tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia anh em, những người bạn chí cốt đã cùng chung chiến hào chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nhân dân Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em trước đây đã dành cho nhân dân ta sự ủng hộ và giúp đỡ hết sức to lớn và quý báu.

Chúng ta chân thành cảm ơn các nước trên thế giới, các tổ chức quốc tế và cả loài người tiến bộ trong đó có nhân dân Mỹ vì hoà bình, công lý đã đồng tình, cổ vũ và ủng hộ cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân ta.

Năm 1954 Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết. Nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền với hai chính thể khác nhau. Ở nam vĩ tuyến 17, đế quốc Mỹ hất cẳng thực dân Pháp, lập nên chế độ độc tài phát xít gia đình trị Ngô Đình Diệm, thực hiện chế độ thực dân mới, phản bội lại những nguyện vọng tha thiết của nhân dân ta là hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và cải thiện đời sống. Chúng thực hiện chính sách khủng bố những người yêu nước, chia rẽ dân tộc, tôn giáo.

Cuối năm 1954, chỉ vài tháng sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, chúng tiến hành đàn áp các giáo phái thân Pháp, tổ chức các chiến dịch tố cộng, hành quân khủng bố, cướp lại ruộng đất của nông dân, phân biệt đối xử đối với tư sản, trí thức, công chức đã từng hợp tác với Pháp, phân biệt đối xử với bà con người Hoa. Chúng chủ trương xoá bỏ ý nghĩa thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám và thành quả của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ý đồ đê hèn và thâm độc đó đã xúc phạm thô bạo lòng tự trọng và tự tôn dân tộc của mọi người Việt Nam yêu nước.

Không chịu nổi cảnh đau thương, tang tóc do chế độ độc tài, phát xít gia đình trị Ngô Đình Diệm gây ra, nhân dân miền Nam vốn có truyền thống yêu nước và cách mạng, lại được tôi luyện qua mấy chục năm đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã vùng lên đấu tranh để bảo vệ sinh mệnh và tài sản của mình, xoá nỗi nhục mất nước và cảnh nước nhà bị chia cắt. Nhiều phong trào đấu tranh chính trị công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp cuốn hút hàng triệu người thuộc nhiều giai cấp, tầng lớp đòi dân sinh, dân chủ, đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, đòi thống nhất đất nước. Từ đấu tranh chính trị, ở một số nơi đã thành lập những đội vũ trang, tự vệ, diệt ác, trừ gian. Đã xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của một cao trào cách  mạng: Phong trào Đồng khởi đồng loạt nổ ra ở nông thôn thuộc hầu hết các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, mà tiêu biểu là Bến Tre, Mỹ Tho, Long An, Kiến Tường v.v… Nhiều nơi, nhân dân đứng ra tự xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở và cấp huyện. Sự phát triển nhẩy vọt của tình hình cách mạng miền Nam tạo điều kiện để những tổ chức cách mạng có thể hoạt động công khai, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu mới là phải sớm có một hình thức tổ chức công khai để tập hợp các lực lượng yêu nước toàn miền Nam dưới ngọn cờ chung, ngọn cờ đại đoàn kết bằng một chương trình hành động cụ thể.

Đáp ứng yêu cầu của lịch sử và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, ngày 20-12-1960 Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và tiếp đó ngày 20-4-1968 Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam ra đời, đã vận dụng sáng tạo kinh nghiệm hoạt động của các hình thức tổ chức Mặt trận trước đây đoàn kết mọi tổ chức, mọi cá nhân, mọi người Việt Nam yêu nước, không phân biệt giai cấp, tầng lớp, địa vị xã hội, quá khứ, dân tộc, tôn giáo, thành thị, nông thôn, rừng núi, người có tín ngưỡng và không tín ngưỡng, nhà tư sản và người lao động, người yêu nước ở hải ngoại, sĩ quan và quân nhân chính quyền Diệm, kể cả cấp cao miễn là tán thành mục tiêu: hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và cải thiện đời sống.

Mục tiêu trên là sự cụ thể hoá tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là mẫu số chung để quy tụ mọi con dân đất Việt yêu nước, thương nòi trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược và bọn tay sai bán nước. Với sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc kết hợp với sức mạnh đồng tình, ủng hộ của quốc tế, cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng lớn.

Với 55 ngày đêm tiến công thần tốc và nổi dậy như vũ bão, mở đầu bằng việc đánh chiếm Buôn Ma Thuột và kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, quân và dân ta đã làm nên một kỳ tích là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đây là đỉnh cao của nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng ta, là sức mạnh vô địch của nhân dân ta.

Thắng lợi vĩ đại đó là thắng lợi của mọi người Việt Nam yêu nước, thắng lợi của cả dân tộc. Thắng lợi mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc đó một lần nữa chứng minh hùng hồn sức mạnh tất thắng của ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất – một trong những bài học lớn của cách mạng Việt Nam.

35 năm đã qua kể từ ngày “Bắc Nam sum họp một nhà”, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, nhân dân ta đã lao động quên mình để hàn gắn những vết thương chiến tranh, thực hiện hoà hợp dân tộc, cùng nhau ra sức xây dựng non sông yêu  quý của chúng ta “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Hồ Chủ tịch đã căn dặn.

Đặc biệt qua hơn 20 năm đổi mới, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh; sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường. Chính trị-xã hội ổn định. Quốc phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia được tăng lên mạnh mẽ, tạo ra thế và lực mới để đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Kỷ niệm 35 năm Đại thắng mùa Xuân 1975, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng đồng bào và chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài  tăng cường đoàn kết, thương yêu, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp và cuộc sống, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hăng hái tham gia, đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới… góp phần thiết thực vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2010, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng… lập thành tích cao nhất để chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc: 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm thành lập nước, 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, 80 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam…, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Phát huy tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975; tự hào và tin tưởng về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, chúng ta ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

(1) Trích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

HUỲNH ĐẢM
Uỷ viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,
Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đại Đoàn Kết

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: