Hiệp đồng chặt chẽ, kết hợp tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975

QĐND – Sau hiệp định Pa-ri được ký kết ngày 27-1-1973, so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi căn bản, có lợi cho ta bất lợi cho địch. Nắm thời cơ, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta hạ quyết tâm: Động viên nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ở cả hai miền, trong 2 năm 1975-1976 đẩy mạnh đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, nhanh chóng làm thay đổi so sánh lực lượng trên chiến trường theo hướng có lợi cho ta, tích cực làm mọi công tác chuẩn bị, tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa, tiêu diệt toàn bộ quân địch, từ trung ương đến địa phương, giành chính quyền về tay nhân dân. Nếu thời cơ đến sớm giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975.

Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị, đầu năm 1975, ta mở ba chiến dịch lớn là Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược năm 1975 đã giải quyết thành công nhiều vấn đề về nghệ thuật quân sự: Tạo ưu thế lực lượng, bảo đảm đánh địch trên thế mạnh; vận dụng sáng tạo cách đánh chiến dịch; phát huy sức mạnh các binh chủng, quân chủng trong tác chiến quy mô lớn và đặc biệt là kết hợp tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng nhân dân. Sự kết hợp các đòn tiến công như vũ bão của các binh đoàn chủ lực với nổi dậy của quần chúng ở cả nông thôn và thành thị, kết hợp tiêu diệt địch với giành quyền làm chủ, tạo sức mạnh áp đảo, trong đó đòn tiến công quân sự của bộ đội chủ lực đi trước có tác dụng trực tiếp tiêu diệt lực lượng quân sự của địch, quyết định thắng lợi trên chiến trường, hỗ trợ cho quần chúng nhân dân nổi dậy. Ngược lại, sự nổi dậy của quần chúng có tác dụng căng kéo, phân tán địch, giành dân, giành đất, mở ra thế trận tiến công mới, làm cho LLVT ta tăng thêm sức mạnh, có điều kiện và thời cơ tiến lên đánh to, thắng lớn. Đó là sự vận dụng, phát triển sáng tạo việc kết hợp hai hình thức đấu tranh: Đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị; hai phương thức tiến hành chiến tranh: Chiến tranh chính quy với chiến tranh du kích.

Xe tăng Quân giải phóng đánh chiếm Dinh Độc Lập ngày 30-4-1975.

Trong chiến dịch Tây Nguyên, phối hợp với đòn tiến công quân sự của các binh đoàn chủ lực, nhân dân và LLVT địa phương tiến hành các hoạt động tác chiến nghi binh, triển khai làm đường cơ động, phát động quần chúng nổi dậy diệt bắt ác ôn, truy lùng bọn tề điệp, giành chính quyền ở từng khu phố. Quần chúng nhân dân nổi dậy phá “ấp chiến lược”; vận động, làm tan rã địch, cùng Ủy ban Quân quản ổn định tình hình địa phương sau khi được giải phóng.

Chiến dịch Huế – Đà Nẵng thể hiện sự phát triển cao nghệ thuật kết hợp tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng, kết hợp chặt chẽ giữa ba thứ quân, tiêu diệt và làm tan rã tập đoàn lớn quân địch, vừa giải phóng khu vực, vừa giải phóng thành phố, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Trên hướng Trị Thiên-Huế, đòn tiến công của Quân đoàn 2, trực tiếp là Sư đoàn 324 đã phá một mảng lớn hệ thống phòng ngự của địch ở khu vực Đường 14 phối hợp với nhân dân địa phương nổi dậy giành chính quyền, giải tán toàn bộ chính quyền ngụy Sài Gòn. Trên hướng Đường 12, Trung đoàn 6 và Trung đoàn 271 (Quân khu Trị Thiên) tiến qua sông Hương vào Huế; Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324) từ phía nam phối hợp cùng với xe tăng phát triển tiến công vào nội đô, nhân dân ở quận 1, 2 nội thành Huế và quận Phú Vang nổi dậy đánh chiếm, treo cờ ở quận lỵ, tổ chức đón bộ đội, tự vệ nội thành chiếm giữ một số mục tiêu trong thành phố, du kích và nhân dân địa phương dẫn đường, truy lùng địch, giúp bộ đội qua sông, diệt tề điệp, ác ôn. Trên hướng Đà Nẵng, khi các đơn vị chủ lực Quân đoàn 2 phối hợp với LLVT Quân khu 5, nhanh chóng thọc sâu bỏ qua các mục tiêu vòng ngoài, tiến thẳng vào thành phố, đánh chiếm sân bay Đà Nẵng, sân bay Nước Mặn, thì LLVT địa phương và quần chúng cách mạng nổi dậy giải phóng Hội An và một số nơi khác. Trong thành phố, lực lượng du kích, tự vệ phối hợp tiến công khu nhà lao, bảo vệ các cơ sở sản xuất, kinh tế, văn hóa, giữ gìn trật tự, an ninh, bảo đảm cho thành phố ổn định sinh hoạt bình thường ngay sau khi giải phóng.

Chiến dịch Hồ Chí Minh có quy mô lực lượng lớn, cường độ tiến công, trình độ tác chiến hiệp đồng cao, đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các binh đoàn chủ lực với nhân dân và LLVT địa phương, giữa các cánh quân và các binh chủng hợp thành. Trong chiến dịch này kết hợp với các đòn tiến công áp đảo của các binh đoàn chủ lực, nhân dân thành phố dưới sự lãnh đạo của các cơ sở đảng, hỗ trợ của các đơn vị đặc công, biệt động, bộ đội địa phương thành phố, nhanh chóng nổi dậy giành chính quyền ở nhiều khu vực nội, ngoại thành, các huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Gò Vấp, Thủ Đức. Ở nội thành, quần chúng kết hợp với LLVT tại chỗ nổi dậy chiếm trụ sở một số khóm, phường của hầu hết các quận và 6 tòa hành chính quận, đến chiều 30-4-1975 cơ bản ta đã giành quyền làm chủ, kiểm soát tất cả các quận, huyện, phường, xã. Đòn nổi dậy của quần chúng trong chiến dịch Hồ Chí Minh với quy mô rộng lớn, hình thức phong phú đa dạng, kết hợp với tiến công quân sự, nòng cốt là các binh đoàn chủ lực, đã phản ánh quy luật của khởi nghĩa và đạt tới trình độ nghệ thuật phát triển cao của chiến tranh cách mạng.

Cuộc tiến công chiến lược năm 1975 kết thúc thắng lợi, đánh dấu bước phát triển cao của nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân Việt Nam, đã phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của tất cả các thành phần, lực lượng của cả nước, trong đó sự kết hợp chặt chẽ giữa tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng, phát triển trở thành nét đặc sắc trong nghệ thuật toàn dân đánh giặc, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Bài học kết hợp tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng trong cuộc tiến công chiến lược năm 1975 vẫn còn nguyên giá trị, đòi hỏi chúng ta tiếp tục nghiên cứu, phát triển cho phù hợp với điều kiện mới, vận dụng sáng tạo vào xây dựng nền nghệ thuật quân sự hiện đại, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá Đào Văn Đệ

qdnd.vn

Advertisements

Cội nguồn sức mạnh Việt Nam

Ngày toàn thắng 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử. Đó là sự kết thúc, là dấu chấm hết của cuộc trường chinh mười nghìn ngày từ 1945 đến 1975 của nhân dân Việt Nam chiến đấu để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Như vậy, trong thế kỷ XX, nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kỳ tưởng như không thể làm nổi, đó là “một nước nhỏ mà đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ”. Đây là một huyền thoại, là Đa-vít bé nhỏ thắng Gô-li-át to lớn, là “châu chấu đá xe” trong câu ca dao cổ.

Xe tăng quân giải phóng trên đường phố Sài Gòn ngày 30-4-1975- Ảnh tư liệu

Vậy nhân dân Việt Nam tìm đâu ra sức mạnh để làm nên chuyện thần kỳ ấy? Cội nguồn sức mạnh Việt Nam là ở đâu?

Muốn giải đáp câu hỏi này, phải nhìn vào chiều sâu, bề dày lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Trải qua quá trình lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên một nền văn hóa dân tộc mà hạt nhân là chủ nghĩa yêu nước.

Chính nhờ sức mạnh của nền văn hóa ấy mà dưới ách đô hộ hơn một nghìn năm của phong kiến phương Bắc, dân tộc Việt Nam không hề bị đồng hóa.

Chính nhờ sức mạnh của nền văn hóa ấy mà trong một nghìn năm độc lập mở đầu bằng chiến công oanh liệt của người anh hùng dân tộc Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, dân tộc Việt Nam đã giữ vững nền độc lập suốt một nghìn năm, chỉ bị gián đoạn 20 năm do cuộc xâm lược của quân Minh.

Trong suốt kỷ nguyên một nghìn năm độc lập ấy, dân tộc Việt Nam đã phải bao phen chiến đấu để giữ vững nền độc lập đã giành được. Hết nhà Lý đánh giặc Tống, đến nhà Trần đánh giặc Nguyên Mông, đến Lê Lợi khởi nghĩa đuổi giặc Minh, rồi đến Quang Trung đuổi giặc Thanh. Đặc biệt trong thế kỷ XIII, dân tộc Việt Nam đã ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông là đội quân xâm lược mạnh nhất thế giới thời bấy giờ, đã từng chinh phục nhiều dân tộc từ Á sang Âu, từng xâm chiếm nước Trung Hoa to lớn, vậy mà ba lần đến xâm lược Việt Nam là ba lần thất bại.

Cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam, trước hết là nền văn hóa dân tộc mà hạt nhân là chủ nghĩa yêu nước, là ý chí độc lập tự chủ. Lý Thường Kiệt đã có câu thơ:Nam quốc sơn hà, nam đế cư”, có thể coi đây là Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên. Bác Hồ đã ra Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 và Bác đã nêu cao chân lý: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Nhưng lịch sử đã chứng tỏ chỉ có lòng yêu nước, tuy rằng đó là rất căn bản, rất quan trọng, nhưng chưa đủ. Nhiều cuộc khởi nghĩa, nhiều cuộc chiến tranh ái quốc bị dìm trong biển máu.

Vậy dân tộc Việt Nam phải có một nguồn sức mạnh nào nữa để có thể đánh thắng kẻ thù xâm lược mạnh hơn mình gấp bội?

Nguồn sức mạnh ấy là nghệ thuật đánh giặc độc đáo, là học thuyết quân sự Việt Nam được hình thành từ Hịch tướng sĩ đến Bình Ngô đại cáo: “Lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”, “lấy ít địch nhiều”, “lấy nhỏ thắng lớn”. Di sản quân sự quý báu này của ông cha ta để lại, đến thời đại Hồ Chí Minh thì được phát triển vượt bậc thành Học thuyết Quân sự Việt Nam trong thời đại mới.

Học thuyết ấy đã giải quyết thành công một vấn đề cốt lõi hầu như một nghịch lý là “nước nhỏ đánh thắng đế quốc to”, “lấy nhỏ thắng lớn”, “lấy yếu đánh mạnh”, “lấy ít địch nhiều”.

Xưa kia, ông cha ta chống kẻ thù xâm lược lớn mạnh nhưng cùng một phương thức sản xuất nông nghiệp. Còn thế kỷ XX, đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ là những nước đế quốc có nền công nghiệp hiện đại, có quân đội được trang bị hiện đại bậc nhất.

Hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đều là những cuộc chiến tranh không cân sức, bởi ta phải đối đầu với những tên đế quốc sừng sỏ và phần thắng đã thuộc về nhân dân ViệtNam. Nguyên nhân do đâu? Đó là do trong thời đại ngày nay, nhân dân Việt Nam có đường lối cách mạng, đường lối chính trị quân sự đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Trên cơ sở đường lối cách mạng của Đảng, chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam được phát huy mạnh mẽ đến mức cao nhất, trở thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Nghị lực sáng tạo, tài thao lược, trí tuệ Việt Nam, Học thuyết Quân sự Việt Nam được phát triển vượt bậc đưa đến những thắng lợi vẻ vang trong quá trình cách mạng từ khi có Đảng. Đó là Tổng khởi nghĩa tháng Tám, Điện Biên Phủ và mùa Xuân 1975 đại thắng.

Thiên anh hùng ca thắng Pháp, thắng Mỹ vang vọng mãi mãi trên non sông đất nước ta, vang vọng mãi mãi trong tâm hồn các thế hệ người Việt Nam, vang vọng mãi mãi trong tâm trí nhân loại tiến bộ trên thế giới.

Về những nhân tố tạo thành sức mạnh Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến thần thánh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nói:

“Nền văn hóa Việt Nam, đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng, học thuyết quân sự Việt Nam độc đáo, sáng tạo không ngừng phát triển là sức mạnh của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh”(*)

Ngày nay, bước vào thế kỷ XXI, dưới ngọn cờ tất thắng của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước và trí tuệ Việt Nam, nhân dân ta nhất định sẽ lập được những thành tích mới trong công cuộc Đổi mới, đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững, tiến lên sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn, như trước đây trong thế kỷ XX từng là một nước thuộc địa trở thành một nước đi tiên phong trong phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Trung tướng HỒNG CƯ
—————-

(*) Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Hồi ức Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng-NXB Chính trị Quốc gia-Hà Nội năm 2000 – trang363